Regionbibliotek Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting. Ansvarig: Karin Sundström