Regionbibliotek Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting. Ansvariga: Karin Sundström Annika Lissenko